ကိုယ္တို႔အေၾကာင္

Intex Technologies (India) Co.,Ltd သည္ 1996 ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေပါင္း $ 950 million ႏွင့္အတူ ၀န္ထမ္းေပါင္း 11,000 ေက်ာ္ႏွင့္ အိႏိၵိယႏိုင္ငံမွာ စတင္ခဲ့သည္။ အႏွစ္ 20 ေက်ာ္ ရပ္တည္လာခဲ့ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳရင့္သည့္ နည္းပညာကုမၸဏီအေနျဖင့္ အဓိကျဖစ္ေသာ Mobile Handset မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ၾကာရွည္အၾကမ္းခံေသာ IT ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ Company ရဲ႔ထုတ္ကုန္မ်ားထဲမွ အထင္ကရအမွတ္တံဆိပ္သည္ "Intex" ျဖစ္သည္။ Company ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ ကမၻာ့အဆင့္မွီ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္အတူ SAP Virtual Provate Network ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ "Intex" Smart Phone သည္ ISO 9001;2008 လက္မွတ္ရရွိ ထားေသာ Company လည္းျဖစ္ပါသည္။

Read More
Vision ၏

 • Intex တစ္ဦးတကမၻာလုံးေလးစားနာမကိုအမွီ Make
 • လူအမ်ား၏ဘဝအရည္အေသြးကိုတိုးတက္ေစ

မစ္ရွင္

 • ေဖာက္သည္ေမြ႕ေလ်ာ္အေပၚအာ႐ုံစိုက္
 • နည္းပညာႏွင့္ကုန္သြယ္မႈေခါင္းေဆာင္မႈကိုရွာ
 • Ethical အေလ့အက်င့္
 • အသက္ဆိုင္သူမ်ားအဘို႔အဂ႐ုစိုက်
 • ေကာင္းေသာနိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ကိုယ်႕ကိုယ်ကိုေဆာင္ရြက္ျခင္း

Milestone

Progressive innovation and uncompromised quality have long served as the foundation for Intex and its pillars of success. Having earned unparalleled trust in the industry, today Intex is known for its products in more than 70 countries worldwide.


Birth of Intex

Intex Technologies (India) Ltd., sets out on its journey in 1996, to eventually establish itself as a major player in India in mobile handset, consumer durables and IT accessories.

Gets ISO certified

Intex earns the distinguished acclaim of becoming an ISO 9001:2008 certified company.

 • Jan
 • Feb
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

Launches Asia's first smartphone

Intex earns to its credit to becoming the first mobile brand to launch Cloud FX (India's lowest priced smartphone and Asia's first Smartphone) on Mozilla platform.

Opens R&D in China

China is added to Intex's map, because of its advantage of being well-equipped with modern equipments and a highly qualified and experienced team.

 • Jan
 • Feb
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

Enters into mobiles

Intex Technologies flags off its mobile phone business.

Portfolio increases to 15 products

Intex expands its business portfolio to consumer electronics, offering products such as DVD players, LED/ LCD TVs, induction cookers and home theatre solutions.

 • Jan
 • Feb
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

Builds a strong network

Intex's distribution network reaches 1100+ distributors and over 80,000 retail partners pan India.

Reaches 2000 employees

Consistent credibility, experience and innovation help Intex acquire an invaluable asset of more than 2000 employees.

 • Jan
 • Feb
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

Increases Production Capacity

Yearly manufacturing capabilities reaches 2 Million multimedia Speaker, 2.5 Million Mobile Handsets, 5 Million Mobile Batteries and Chargers.

Turnover increases to 20,000 million

Intex delivers a turnover of more than Rs 20,000 million (2000 crore) in FY 13-14. The company has clocks a phenomenal growth of 100% in its overall turnover in FY 13-14 over the previous year.

 • Jan
 • Feb
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
2015

Innovation

Progressive innovation and uncompromised quality have long served as the foundation for Intex and its pillars of success. Having earned unparalleled trust in the industry, today Intex is known for its products in more than 70 countries worldwide.


Salt Water Technology

Salt Water Technology is an advanced technology,
which reduces the noise and vibrations
produced by the washing machine to a huge extend.
Enjoy peaceful washing

Know More

UV VERTICAL ALIGNMENT TECHNOLOGY (UV2A)

Change the way you watch TV
REDEFINING THE FUTURE OF VISUAL TECHNOLOGY

Know More

Smartwatch

Continuing with its tradition of 'firsts', Intex is the first Indian Company to launch an android-based Smartwatch – 'iRist'. The stunning smartwatch cum watchphone boasts of an in-built 3G SIM slot making it an independent smartphone and also has an iConnect App that syncs the watch with your smartphone. Also sports a 5MP camera, 600mAh battery and features like voice assistant + functional keyboard.

Know More

Cloud Swift

Intex becomes first Indian handset player to launch a 3GB RAM smartphone at sub-9K price-point.

Know More

Intex associates with Jolla

Becomes the first Sailfish OS licensing and mobile ecosystem partners from India

Know More

Eye safe T-Matrix

Intex introduces the break-through technology which blends the uniqueness of technology and glass substrates.

Know More

Country's First lollipop smartphone

Intex Aqua Star L is country's first lollipop smartphone by an Indian brand.

No.1 smartphone brand in shipments

Intex is No. 1 smartphone brand as per shipments in Jan'15

Asia's first Firefox OS phone

Indian Brand to announce Asia's first Firefox OS phone.

India's first OGS Curve Display

Intex first Indian brand to launch handset with OGS curve display - aqua Curve

Capacity to manufacture 1.2 Million Mobile Chargers

Intex industries have a capacity to manufacture 1.2 Million mobile chargers annually.

Communicate in 22 Indian languages

Intex smart phones come with "Matrabhasha" to communicate in 22 Indian languages.

Update firmware over the air

Now, you can update firmware/software of your Intex smart phone instantly over the air.

First mobile brand launch

The First Mobile brand to launch Cloud FX- India's lowest priced Smartphone and Asia's first Smartphone on Mozilla platform.

Multilingual app launch

The first mobile brand in India to launch a multilingual app, Matrabhasha in its Smartphones.

Smartphone launch

The first mobile brand to launch a Smartphone - Aqua i7 with FHD screen, 32 GB internal memory, 2GB RAM and 5GB cloud memory.

First true octa-core smartphone

Pioneer in bringing the first true octa-core Smartphone in India.

Bringing dual sim

Amongst the pioneer brands in bringing Dual SIM handsets to India.

Entering IT peripherals domain

The first domestic brand to entering IT peripherals domain in 1996.

First water, dust resistant phone

The first domestic brand to launch India's first water, dust and dirt resistant phone.

Most economical dual sim mobile

The first domestic brand to launch India's most economical Dual SIM QWERTY mobile phone.

30 days battery stand by

The first domestic brand to launch a phone with 30 days battery stand by.

Septuangenarian phone

The first domestic brand to come up with a phone designed especially for septuagenarian and octogenarians.

Premissible SAR

Amongst the few brands which have permissible Specific Absorption Rate of Radiation (SAR) in their mobile phones.

14 variants of DVD players

Amongst the few domestic brands in consumer electronics industry providing 14 variants of DVD players.

First projector mobile in India

Launch of innovative products such as V Show - India's first projector mobile phone.

Phone for visually impaired

Intex in 2020 Vision - Intex first mobile phone for visually impaired.

core တန္ဖိုးမ်ား

Intex ရဲ့အေျခခံအုတ္ျမစ္ကၽြန္ေတာ္တို႔အလုပ္လုပ္လမ်း၌ႏွင့္ကၽြန္ုပ္တို႔၏, ပြင့္လင္းတရားမၽွတၿပီးက်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္အတြက္ေရာင္ျပန္ဟပ္ေၾကာင္း၎၏အမာခံတန္ဖိုးမ်ားအားျဖင့္ခိုင္ခံ့ေစ၏ျဖစ္ပါတယ္။
ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ငါတို႔အဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွအေရးပါျဖစ္ၾကၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုကုမၸဏီက
အဘို႔တစ္ႏွစ္ၿပီးေနာက္တစ္ႏွစ္တသမတ္တည္းတိုးတက္မႈႏႈန္းကယ္ႏႈတ္ကိုကူညီေပးပါတယ္။

 • CustomerCentric
 • မွာေဖာက္သည္ေမၽွာ္လင့္ခ်က္အတိုင္းထက္အလြန္အားလုံးကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုလမ္းညႊန္တ
  စ္ဦးဦးစားေပးျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔တသမတ္တည္းႏွင့္ dedicatedly ကမၻာတဝွမ္းကလူအသက္တာ၏အရည္အေသြးပိုေကာင္းၿပီးဦးေဆာင္ကူညီျခင္းေဖာက္သည္ '' လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မွ attuned ဆန္းသစ္, အရည္အေသြးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို, ေပးဆီသို႔ဦးတည္ႀကိဳးစားၾကသည္။
 • PeopleExcellence
 • ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့န္ထမ္းကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့တန္ဖိုးအရွိဆုံးပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္ေၾကာင္းခိုင္မာတဲ့ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္အတူ, က်ေနာ္တို႔က 'ျပည္သူ႔ Excellence မွတဆင့္အဖြဲ႕အစည္း Excellence' 'အေပၚအေျခခံၿပီးတစ္ဦးအားဖြင့္အလုပ္ယဥ္ေက်းမႈဖန္တီးျခင္းဆီသို႔ဦးတည္အာ႐ုံစူးစိုက္။
 • GlobalThinking
 • Intex မွာ, က်ေနာ္တို႔ကို Global နည္းပညာ, ကုန္သြယ္ေရး & Market ကေခါင္းေဆာင္မႈရရွိဆီသို႔ႀကိဳးစားၾကသည္။ အၾကႇန်ဳပ်တို႔င့္လင္းျမင္သာ, ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွအေကာင္းဆုံးအေလ့အက်င့္ခ်မွတ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုမဆုတ္မနစ္ကဒ
  ီရည္မွန္းခ်က္ဆီသို႔ဦးတည္အလုပ္လုပ္ကူညီေပးဖို႔, က်ယ္ျပန္႔တုံ႔ျပန္ခ်က္ရွာၾကာေလာ့။
 • EthicalStandards
 • က်ေနာ္တို႔ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အေကာင္းျမင္သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈျမင့္မားခ်မွတ
  ္ထားေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသတ္မွတ္ၿပီးလၽွင္၌ႀကီးေသာမာနေထာင္လႊားယူပါ။ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္စဥ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့အေလ့အက်င့္, ပြင့္လင္းတရားမၽွတၿပီးက်င့္ဝတ္ျဖစ္ၾကသည္။

Leadership

The reflection of a company's success is in the hands of its team that leads it. We at Intex, couldn't agree more. That is why we surround ourselves with some of the most inspiring, experienced and insightful people, that we also call as our Executive Leadership team.


Narendra Bansal

Chairman & Managing Director Intex Technologies (India) Ltd.

A first-generation entrepreneur known for his irrefutable business acumen, Narendra Bansal is the founder and CMD of Intex Technologies (India) Ltd.

Read More

Keshav Bansal

Director Intex Technologies (India) Ltd. & Owner, Rajkot IPL team

As the Director of one of the fastest growing technology companies in India, Mr. Keshav Bansal is responsible for piloting the company towards its goal of becoming the leading technology brand globally. In his role, he focuses on articulating the organization's desired image and position such that the brand continues to resonate stronglywith both the internal and external stakeholders.

Visit Website

Read More

Atul Jain

Member, Board of Directors andCFO - F&A and Legal Intex Technologies (India) Ltd.

Atul Jain heads the Finance & Accounts and Legal division at Intex Technologies.

Read More

Nidhi Markanday

Business Head – Consumer Durables and IT Intex Technologies (India) Ltd.

Nidhi Markanday is the Business Head for Consumer Durables and IT at Intex Technologies.

Read More

Amitabh Khurana

Intex Technologies (India) Ltd.

Mr. Amitabh Khurana is a qualified Electronics Engineer with PGDBA in operations. He also possess experience of over 22 years at various positions of Manufacturing, Quality Control and Commercial. It is also informed that Mr. Amitabh Khurana has been associated with Intex group since year 2000 and presently handling and supervising manufacturing units, technical department and quality assurance department of the group.

Read More
Download Profiles

Ramesh A. Vaswani

Intex Technologies (India) Ltd.

Mr. Ramesh A. Vaswani who retired as Executive Vice-Chairman from Intex Technologies in 2012 after an association of about 11 years with the Company, is now an Independent Director on Intex Board.

Read More

BB Chadha

Chairman of the Audit Committee
Intex Technologies (India) Ltd.

Mr. BB Chadha is the Chairman of the Audit Committee and has been an Independent Director on the board of Intex Technologies for the past seven years.

Read More

S D Kapoor

Intex Technologies (India) Ltd.

Arun Seth

Intex Technologies (India) Ltd.

Arun Seth retired in July 2012 as non Executive Chairman of British Telecom in India. Starting as the MD in 1995 he built it to its current leadership position in managed telecom services. He drove the IT/BPO programs for BT Group for the last 8 years helping bring it to its current spend of $ 1 Bn working with multiple partners and own captive centres which now have 3000 employees. He was on the board of Tech Mahindra (earlier Mahindra BT) since inception, taking it public including its acquisition of troubled Satyam (since merged) in a public auction. Tech Mahindra today has a valuation of $ 9Bn

Read More
Download Profiles

Nidhi Markanday

Business Head – Consumer Durables and IT Intex Technologies (India) Ltd.

Nidhi Markanday is the Business Head for Consumer Durables and IT at Intex Technologies.

Read More

Sanjay Kumar Kalirona

Business Head – Mobile Intex Technologies (India) Ltd.

Sanjay is the Business Head for Mobile at Intex Technologies.

Read More
Download Profiles

Manufacturing and R&D

Intro: Innovation is the hallmark of manufacturing at Intex, and this is enabled by its state-of-the-art R&D facility. We have been associated with manufacturing in India since 2001.

 • ProductionCapabilities
 • The company has state of the art manufacturing facilities in India along with R&D activities in India & China, enabling the company to be a pioneer of technology across categories of business. Currently we have 4 manufacturing units in India - Jammu, Baddi (HP) and Noida. Intex is a national leader in PC Multimedia Speakers with an annual capacity of nearly 2 million units
 • In-houseResearch
 • The in-house research and development facility boasts of novel and original products. This is ensured with usage of the latest version of Altium PCB design software along with Solid works 2011 AutoCad 3D mechanical design software. Monthly reviews of field failure data, vendor visits, new product introduction is also conducted.
 • QualityManagement
 • Under close supervision of the Quality Assurance team, Intex boasts of an annual capacity of 40 million mobile handsets, 23 million mobile batteries + Chargers and around a half million LED TVs. The company is soon coming with its 5th and largest manufacturing plant in Greater Noida where all the above manufacturing capacity will be consolidated.
 • Hi-techLabs
 • India and China, both are home to Intex's state-of-the-art Research & Development activities. They are well-equipped with modern equipment and are manned by highly qualified and experienced team looking after product design & development to ensure global standards.

Accolades

Over the years, we have consistently been felicitated and recognized across quarters, through various rankings and prestigious industry awards. It comes to serve as a validation of our sustained efforts towards delivering output that scores high in quality and standards.


2016

Intex Awarded as Most Aggressive Smartphone Brand

Intex Technologies has won the award for ‘Most Aggressive Smartphone Brand’ at the Device World 2016 event organised by TeleAnalysis, one of the most reputed Telecom industry trade magazine.

Intex Honoured at Mobility Awards 2016

Intex Technologies has won one the most reputed telecom industry award, the Mobility Award 2016, in the month of March. The company was awarded in four categories - Feature Phone of the Year, Smart Watch of the Year, Most Popular Indian Mobile Brand and Make in India Initiative.

Intex Honoured With Marketing Award

Intex won one of the most reputed marketing awards - Mobby’s Awards for Excellence in Mobile Entertainment and Technology, powered by CMO Asia. The award has been conferred on Intex for ‘Best use of Social Media in Marketing’.

Intex’s branded retail stores, Smart World, has in February won one of the most reputed and prominent retail industry award - Retail Excellence 2016 in February, for Innovative Retail Concept of the Year and Impactful Retail Design & Visual Merchandising. The award is endorsed by World Federation of Marketing Professionals & powered By CMO Asia.

Keshav Bansal conferred with Business Excellence Award by Amity University

Mr. Keshav Bansal, Director, Intex Technologies was conferred with the 'Amity Leadership Award for Business Excellence' on 15th January 2016. The award was presented by Dr. Ashok K Chauhan, Founder President, Amity Education Group.

 • Jan
 • Feb
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
2015

Asia's first Firefox OS phone

Indian Brand to announce Asia's first Firefox OS phone, 2015

Capacity to manufacture 1.2 Million Mobile Chargers

Intex industries have a capacity to manufacture 1.2 Million mobile chargers annually, 2015.

Update firmware over the air

Now, you can update firmware/software of your Intex smart phone instantly over the air, 2015.

The most reputed Brand

The most reputed Brand by NCN Magazine, 2015

Most reputed handset brand

Intex received the prestigious award for 'The most reputed Indian handset brand' by Mobility India Magazine, 2015.

Multilingual app launch

The first mobile brand in India to launch a multilingual app, Matrabhasha in its Smartphones, 2015

Permissible SAR

Amongst the few brands which have permissible Specific Absorption Rate of Radiation (SAR) in their mobile phones., 2015

The most popular speakers Indian Brand

The most popular speakers Indian Brand by NCN Magazine, 2015

Asia's best Firefox smartphone

CLOUD FX was selected as the Best Firefox Smartphone by Jury for being Asia's first Firefox & India's lowest priced Smartphone, by Mobility India Magazine 2015.

Best speakers range

Best Speakers range by Mobility India Magazine, 2015.

 • Jan
 • Feb
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
2014

Fastest growing IT company

The fastest growing IT Company by NCN Magazine, 2014.

Most versatile speakers

The most versatile speakers by NCN Magazine, 2014.

 • Jan
 • Feb
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
2013

Young Entrepreneur of the year

Mr. Keshav Bansal, Director (Marketing), Intex Technologies honored with 'Young Entrepreneur of the Year 2013' by NCN Magazine, 2014.

Lifetime achievement award

Mr. Narendra Bansal, CMD, Intex Technologies conferred with lifetime achievement award by Digital Terminal Magazine in 2013 for being the torch bearer of the IT Industry and his huge contribution towards it.

Best multimedia speakers

Fastest growing Indian IT Company, Best Multimedia Speakers and Best value for money branded UPS by NCN Magazine, May 2013.

Fastest growing IT company

Intex ranks 76 in Data Quest top 200 fastest growing IT company Ranking, 2013.

 • Jan
 • Feb
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
2012

Lifetime achievement award

Mr Narendra Bansal, CMD, Intex Technologies conferred with lifetime achievement award by Cell IT magazine in 2012 for his huge contribution to the overall growth of IT industry.

Channel's favorite Computer

Channel's favorite Computer accessories brand by Cell IT magazine in 2012

 • Jan
 • Feb
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
2011

Most Visible Indian Brand

Most Visible Indian Brand, Best Multimedia Speaker & User Friendly UPS by NCN, May, 2011

Best Peripherals Brand

Best Peripherals Brand by Digital Terminal magazine, May, 2011

 • Jan
 • Feb
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
2010